Skip to main content

(för att läsa på svenska, scrolla ner!)

Freemove retreat has just now been completed on the beautiful Relax Bay Resort/ Koh Lanta/ Thailand; this environment is magic with the quiet little beach, the swaying palms and tastefully built eco resort with the unbeatable yogashala; there is something delightfull with the smooth wooden floor, with the view of the sea, with the light that glimmers in between the treetops and the sound of the waves and crickets.

There is so much that happens in our week. Some might think before they’re going that they will go away on a ”Yoga Week” and do some yogaasanas, maybe dance a little too, and meditate, but Freemove includes so much more. It is not that you ”leave everything at home and get a little break” and then when you come back home everything has remained just as it was before you went; during our freemove retreat you get to meet all you (might think you) want to leave, dance with it, yoga with it, be in it, process it, and if it is so that you release it, you release it for the rest of your life. You get to meet your desire, find your direction, deepening the encounter with yourself, being present with yourself and others; sometimes moving, sometimes in silence; Meditate & Celebrate. It takes enormous amount of courage to step into the space of inner processing and I am so profoundly grateful for the opportunity and trust to guide so many into new intimate encounters with themselves and others.

Each day has a theme during our retreats. When the week is over, we have worked through themes such as ”Grounding”; that come in contact with values like trust, stability, presence, and security. We have related to our own power and our own flow, and non the least to our own unique vitality. We have met the ”Chaos” and found our centering in the chaos, we have worked with ”Activating and Attraction”, and at the same time learned when it ’s time to let go and land. We have worked with ”letting go”, ”release”, and to just be in silence and stillness. We have learned what ”tools and paths” that will take us there and how we can pay attention in time when we are about to float away and lose ourselves. The more stable foundation, the higher you can fly; presence and stillness is the premise of activity and creativity. We have had meetings through pranayama, yoga, dance, meditation and sharing from early morning when the sun has risen until when we’ve rounded of in the afternoon or early evening.

T H A N K  Y O U all you brave souls who were with us this year, thank you for daring to share laughter and tears, that you dare to let go and flow into what is. Thanks for all the dancing and energy, thanks for all your calmness and gentleness. I love you! And thank you jOjo for being by my side this year and for developing and deepen the concept of Freemove; as always- without you …

With love,
Angelica

2017-02-01 11.45.18

 

Freemove retreatet har alldeles nyss avslutats på vackra Relax Bay Resort/ Koh Lanta/ Thailand; den här miljön är magisk med den lilla lugna stranden, dom vajande palmerna och det smakfullt byggda eko-resortet med den oslagbara yogashalan; det är något ljuvligt med det mjuka trägolvet, med utsikten över havet, med ljuset som sipprar in mellan trädtopparna och med ljudet från vågorna och syrsorna.

Det är så mycket som sker under vår vecka. Vissa kanske tror innan att dom ska åka iväg på en ”Yogavecka” och göra lite yogaasanas, kanske dansa lite också och meditera, men Freemove innefattar så mycket mer. Det är inte så att du ”lämnar allt därhemma och får en liten paus” och sedan när du kommer hem igen finns allt kvar precis som det var innan du åkte; under freemoveretreatet får du möta allt det du (kanske tror att du) vill lämna, dansa med det, yoga med det, vara i det, processa med det, och om det är så att du ska släppa det så släpper du det för resten av livet. Du får möta din längtan, hitta din riktning, fördjupa mötet med dej själv, vara närvarande med dej själv och andra; ibland i rörelse, ibland i stillhet; Meditate & Celebrate. Det är enormt modigt att kliva in i ett sånt här processande, och jag är så innerligt tacksam för möjligheten och förtroendet att få guida så många till nya intimare möten med sej själva och andra.

Varje dag har ett tema under våra retreats. När veckan är över har vi jobbat igenom teman som ”Grundning”; om att jorda sej, om att komma i kontakt med värden som tillit, stabilitet, närvaro och trygghet. Om att relatera till sin egna kraft och sitt egna flow och inte minst till sin egna unika livskraft. Vi har jobbat med att möta ”Kaos” och att hitta sin centrering i kaoset, vi har jobbat med att ”Aktivera och Attrahera”, och att samtidigt känna när det är dax att släppa och landa. Vi har jobbat med att släppa taget, ”release”, och med att bara vara i tystnad och stillhet. Vi har lärt oss vilka ”verktyg/vägar” som tar oss dit, och hur vi i tid kan uppmärksamma när vi är på väg att sväva iväg och förlora oss själva. Ju stabilare grund, desto högre kan du flyga; närvaro och stillhet är förutsättningen för aktivitet och kreativitet. Vi har haft möten genom pranayama, yoga, dans, meditation och sharing från tidig morgon när solen precis gått upp tills när vi avrundade på eftermiddagen eller tidiga kvällen.

T A C K för allt ni modiga själar som var med i år, tack för att ni vågade dela skratt och tårar, för att ni vågade släppa taget och flöda med i det som är. Tack för all dans och för all energi, tack för allt lugn och all stillhet. Jag älskar er! Tack jOjo för att du så självklart var med vid min sida i år och för att du är med och utvecklar och fördjupar konceptet Freemove; as always- without you…

Med kärlek,
Angelica